Enviel se účastnil valné hromady Spolku veřejně prospěšných služeb ve spolupráci s firmou I-TEC Czech, spol. s r.o. Na akci se setkávají pravidelně 2x ročně ředitelé technických služeb a prodejci komunální techniky a různých služeb pro města obce. Následně firma I-TEC Czech, spol. s r.o. prováděla v Ostravě testování našeho komunálního vozu např. v oblasti ergonomie ovládání, velikosti kabiny apod.